ହୋମ୍


ଶେଷତମ ନିବନ୍ଧ


ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ଶିଶୁର ଆଲର୍ଜି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା

ପ୍ରଥମଥର ମା’ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ଥାଏ ଯେ, ସେ କ’ଣ ଖାଇଲେ ତା’ଠାରୁ କରୁଥିବା ଶିଶୁକୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟସାର ମିଳିପାରିବ । ଯେହେତୁ ମା’ ଖାଉଥିବା କେତେକ ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ତା’ଠାରୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ଶିଶୁଠାରେ ଆଲର୍ଜି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ପ୍ରଥମଥର ମା’ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ଥାଏ ଯେ, ସେ କ’ଣ ଖାଇଲେ ତା’ଠାରୁ କରୁଥିବା ଶିଶୁକୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟସାର ମିଳିପାରିବ । ଯେହେତୁ ମା’ ଖାଉଥିବା କେତେକ ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ତା’ଠାରୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ଶିଶୁଠାରେ ଆଲର୍ଜି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ...

ଶିଶୁର ଉନ୍ନତିରେ ଅସଫଳ ବା ନହେବା :- ଲକ୍ଷଣ ଓ ଏହାର ଉପଚାର

ତେବେ ଉନ୍ନତିରେ ଅସଫଳତା କଣ ? ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଗତ ସମସ୍ୟା ଯାହାଫଳରେ ପିଲାର ଓଜନ ବୃଧି ଓ ଶାରୀରିକ ବୃଧି ପ୍ରଥମ ୩ ବର୍ଷରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇନଥାଏ . ତେବେ ଏହା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପିଲାର ପ୍ରକୃତ ବା ଉଚିତ୍ ଓଜନ ପିଲାର ବୟସ , ଲିଂଗ ଓ ଦେଶରେ ସେହି ବୟସ ପିଲାଂକର ହାରାହାରୀ ଓଜନକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତେବେ ଉନ୍ନତିରେ ଅସଫଳତା କଣ ? ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଗତ ସମସ୍ୟା ଯାହାଫଳରେ ପିଲାର ଓଜନ ବୃଧି ଓ ଶାରୀରିକ ବୃଧି ପ୍ରଥମ ୩ ବର୍ଷରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇନଥାଏ . ତେବେ ଏହା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପିଲାର ପ୍ରକୃତ ବା ଉଚିତ୍ ଓଜନ ପିଲାର ବୟସ , ଲିଂଗ ଓ ଦେଶରେ ସେହି ବୟସ ପିଲାଂକର ହାରାହାରୀ ଓଜନକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ...

ଶିଶୁ ଯତ୍ନରେ ତେଲ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ବା ଖାଦ୍ୟର ଭୁମିକା କଣ ?

ଶିଶୁ ଯତ୍ନରେ ତେଲ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ବା ଖାଦ୍ୟର ଭୁମିକା କଣ ? ତେଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ହେଉଛି ଚର୍ବୀ ଯାହାକି ଶରୀରରେ ମିଶେ ନାହି . ଏହା ଆମ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମିଳିଥାଏ ଯଥା ଚର୍ବୀ , ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ଼ , ଚର୍ବୀରେ ମିଶୁଥିବା ଭିଟାମିନ , କିଛି ଖାସ୍ ପ୍ରକାର ହରମୋନ , ମହୁସିଠା ଇତ୍ୟାଦି . ଏଗୁଡିକ ଆଶିଶୁ ଯତ୍ନରେ ତେଲ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ବା ଖାଦ୍ୟର ଭୁମିକା କଣ ? ତେଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ହେଉଛି ଚର୍ବୀ ଯାହାକି ଶରୀରରେ ମିଶେ ନାହି . ଏହା ଆମ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମିଳିଥାଏ ଯଥା ଚର୍ବୀ , ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ଼ , ଚର୍ବୀରେ ମିଶୁଥିବା ଭିଟାମିନ , କିଛି ଖାସ୍ ପ୍ରକାର ହରମୋନ , ମହୁସିଠା ଇତ୍ୟାଦି . ଏଗୁଡିକ ଆ...

ଶେଷତମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡିକSubmit a Question:

Do you have a question about your child’s health that you are unable to find a clear answer to? Go ahead and submit your question here. The best questions will get featured on our forums with responses from the best pediatricians in the country.Do you have a question about your child’s health that you are unable to find a clear answer to? Go ahead and submit your question here. The best questions will get featured on our forums with responses from the best pediatricians in the country.

Featured article of the month:

Women who are pregnant are at a higher risk for developing anemia due to the excess amount of blood the body produces to help provide nutrients for the baby. Mild anemia is normal during pregnancy due to an increase in blood volume, however, more Women who are pregnant are at a higher risk for developing anemia due to the excess amount of blood the body produces to help provide nutrients for the baby. Mild anemia is normal during pregnancy due to an increase in blood volume, however, more

ପ୍ରତିରକ୍ଷଣ

566778

ଉନ୍ମୁକ୍ତ [ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ ନାମ ] [ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ତାରିଖ]

ଉଧାରଣ : ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରେଖା ୦୪-୧୧-୨୦୧୩


ପ୍ରତିରକ୍ଷଣ କରିବା କେଭେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ

ଭାରତୀୟ ବାପାମାଆ ସେବା କୁ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ କୋ ବି ଫୋନ ରୁ ୫୬୬୭୭୮ ରେ ସନ୍ଦେଶ ପଠେଇପାରିବେ, ବାମ ପଟେ ଥିବା ପ୍ରତିରୂପରେ |


Sign up for our Newsletter

Stay up to date with the latest information concerning your little one’s health.