ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ-ମିଥ୍ୟା ମାନଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ

ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ-ମିଥ୍ୟା ମାନଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ

 

ସମସ୍ତ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ନାରୀ ମାନେ ବହୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅଥବା ନଖାଇବାର ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯାହାକି ପିଲାର ଉନ୍ନତିରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ I ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଠିକ ଉପଦେଶ ଥାଏ ମାତ୍ର ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କରୁ ପ୍ରଚଳିତ  ବିଶ୍ୱାସ ଗୁଡିକ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ବହୁ ଦଶକରୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ I

ଏହି ଅନୁଛେଦ ରେ ଏହି ମିଥ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଗୁଡିକ ଆମ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ଅଥବା ଭୁଲ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା I

ମିଥ୍ୟା ୧.ଗର୍ଭବତୀ ମାନେ ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା ନଖାଇବା ଦରକାର I

ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହା ଶୁଣିଥାଉ କି ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ଗର୍ଭପାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ ମାତ୍ର ଏହାର ସତ୍ୟତା କ’ଣ?

ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା ରେ ଲIଟେକ୍ସ ନାମକ ଏକ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ,ଯାହାକୁ ଯଦି ଅଧିକ ସେବନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଲIଟେକ୍ସ ଗର୍ଭାଶୟ ସଂକୋଚନ ହୋଇଥାଏ ଅଥବା ପ୍ରାକୃତିକ ଗର୍ଭପାତ ହୋଇଥାଏ I କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ, ପାଚିଲା ଅମୃତ ଭଣ୍ଡାରୁ ବହୁତ ପରିମାଣର ଲାଟେକ୍ସ ଥାଏ ତେଣୁ ଏହାକୁ କଦାପି ସେବନ କରିହେବ ନାହିଁ Iଏହି କାରଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ର ଚୋପା ଅଥବା ମଞ୍ଜି ଖାଇହେବ ନାହିଁ I

ଯଦିଓ ପାଚିଲା ଅମୃତ ଭଣ୍ଡାରେ କମ ପରିମାଣର ଲIଟେକ୍ସ ଥାଏ ତଥାପି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟମିତ ପରିମାଣରେ ଖାଇହେବ କାରଣ ଏଥିରେ ବହୁ ପରିମାଣର ଭିଟାମିନ ଏ ,ବି,ସି,ଏ,ବିଟା କେରୋଟିନ ,ଫଲିକ ଅମ୍ଳ ଏବଂ ଫାଇବର ଥାଏ I ଦେହର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭିଟାମିନ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଭିଟାମିନ ବି ଭୃଣର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରେ ଆବଶ୍ୟକ I ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ କବ୍ଜ,ଫୁଲIଫୁଲି,ଗ୍ୟାସ୍ଟ୍ରିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଛାତି ଜଳିବାରୁ ଆରIମ ଦେଇଥାଏ I

ମିଥ୍ୟା .କ୍ୟାଫିନ ସେବନ ଗର୍ଭପାତ କରାଇପାରେ  I

କ୍ୟାଫିନ, ଯାହାକି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଚା,କଫି ଚକୋଲେଟ ରେ ମିଳେ ଏକ ଉତ୍ତେଜକ ଏବଂ ମୁତ୍ରାଵର୍ଧକ ଅଟେ  I ଏକ ଉତ୍ତେଜକ, ରକ୍ତଚାପ କୁ ବଢ଼ାଇ ଥାଏ ଯାହାକି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ବେଗ ବଢ଼ାଇ ଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ପାଇଁ ଉଚିତ ନୁହେଁ I ମୂତ୍ର ବର୍ଧକ ହେତୁ ଦେହରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣ କମିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବୃକକ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ  ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ହୋଇଥାଏ I ଦେହରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣ କମିବାରୁ ଶରୀର ଶୁଷ୍କ ରହିଥାଏ I

କୌଣସି ଜିନିଷର ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ର ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇନଥାଏ I ଏକ ମା’ ୨୦୦ମିଲିଗ୍ରାମ ପରିମାଣର କ୍ୟାଫିନ ନେଇପାରେ ଯାହାକି ୧୨ କପ କଫି ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ.,କ୍ୟାଫିନର ପରିମାଣ କମ ରହିବI ଉଚିତ  କାରଣ ଏହା ଶିଶୁ ଜନ୍ମର ହାରକୁ କମାଇ ଥାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭପାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ I

ମିଥ୍ୟା .ଚୀନI ବାଦାମ ଜନ୍ମହୋଇନଥିବା ଶିଶୁର ଏଲର୍ଜୀ ବଢ଼ାଇଥାଏ I

ମା’ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣଭାବେ ଚୀନI ବାଦାମ ଠାରୁ ଦୁରେଇ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ,କାରଣ ଏହା ଶିଶୁକୁ ଏଲର୍ଜୀ କରାଇଥାଏ,ମାତ୍ର ଏହା ସତ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ I ଚୀନI ବାଦାମ ଏକ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟର ଅଂଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଫୋଲାଟେ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ ରହିଥାଏ I ଏହାକୁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ନିରାପଦରେ ଖାଇହେବ ଯେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା’କୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏଲର୍ଜୀ ନହୁଏ I

ମିଥ୍ୟା .ଗର୍ଭବତୀ ମା’ ମାଛ ନଖାଇବା ଉଚିତ I

ମାଛରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତତ୍ୱ ଥାଏ ଯେପରିକି ଅମେଗI- ୩,ଭିଟାମିନ ଡି, ବି୨ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ I ଏହା ଏକ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରୋଟିନ ଏବଂ ସଂତୃପ୍ତ ଫ୍ୟାଟ ର ଏକ ସ୍ରୋତ I କିଛି ମାଛ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରଦର ମାତ୍ର ଅଧିକ ଥାଏ ଯଦ୍ୱାରା ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନହେବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ I ନିମ୍ନଲିଖିତ କେତେକ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ସେବନ କରିହେବ ଓ କେତେକଙ୍କୁ  ସେବନ କରାହେବା ନାହିଁ I

ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି,ଲାଇଟ ଟୁନା,ସାଲମନ,ପୁଲକ ଏବଂ କ୍ୟାତ ଫିସ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପIରଦର ପରିମାଣ କମ ଥାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆହାରରେ ମିଶା ଯାଇପାରିବ I

ସାର୍କ,ଖଣ୍ଡା ମାଛ,ଟାଇଲଫିସ ଏବଂ କିଙ୍ଗ ମାକେରେଲ ଇତ୍ୟଦୀ ମାଛ ମାନଙ୍କରେ ପାରଦର ମାତ୍ରI ଅଧିକ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟରୂପରେ ଗ୍ରହଣ  କରିବା ଅନୁଚିତ I

ପୂରକ ଭାବରେ ମାଛର ତେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରିହେବ ଯାହାକି ପୋଷକ ଆବଶ୍ୟକତା କୁ ପୁରଣ କରିଥIଏ ଏବଂ ପିଲା ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥIଏ I

ମିଥ୍ୟା .ମସଲା ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଗର୍ଭପାତ ହୋଇଥାଏ

ଗର୍ଭବତୀ ମା’ ମାନେ ବହୁ ସମୟରେ ଛାତି ଜାଳିବାରୁ ଦୁରେଇ ରହିବI ପାଇଁ ମସଲା ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ନଖାଇବା ପାଇଁ କୁହIଯାଇଥାଏ ମାତ୍ର ମସଲା ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ଭପାତ ହେବାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ I ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଏସବୁ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରବଳଥାଏ ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟମିତ ପରିମାଣରେ ସେବନ କରାଯିବI ଉଚିତ, ଯାହାକି ମା ଏବଂ ପିଲା ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଅଟେ I

ମିଥ୍ୟା . ଘିଅ ଖାଇବାରେ ପ୍ରସବ ସହଜରେ ହୋଇଥାଏ କି?

ଏହା ଏକ ଏପରି ପ୍ରକାରର ମିଥ୍ୟା ଯାହା ପୁରୁଣା ପିଢ଼ିର ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ଘିଅ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭାଶୟ ଚିକ୍କଣ ହୋଇଥାଏ  ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରସବ ସହଜରେ ହୋଇଥାଏ I ଘିଅର ପୋଷକ ଲାଭ ଥିବାହେତୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟମିତ ଭାବରେ ଆହାରରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ I ମାତ୍ର ଘିଅକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ.ଏହାକୁ ରାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ I

ମିଥ୍ୟା .ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବାରେ ପିଲା ଗୋରା ଏବଂ ଏହାର ଘନକେଶ ହୋଇଥାଏ କି?

ବହୁ ମା ମାନେ ପଇଡ଼ ପାଣିର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ  ଶୁଣି ଆସୁଥିବେଯେ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପିଲା ଗୋରା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର କେଶ ଘନ ହୋଇଥାଏ I ମାତ୍ର ଏହା ଏକ ମିଥ୍ୟା ହୋଇଥାଏ କାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଏହା ମIତI ପିତାଙ୍କ ଜିନ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ,ପଇଡ଼ ପାଣି ପାଇଁ ନୁହେଁ I  ପଇଡ଼ ପାଣିର ଅନ୍ୟ ଉପକାରିତା ଗୁଡିକ ଅଛି, ଯେପରିକି ଏଥିରେ ଫାଇବର ଓ ମାଗ୍ନେସିଅମ ଥିବାରୁ ଏହା କବ୍ଜ ହ୍ରାସ ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଶୁଷ୍କ ହେବାରୁ ରୋକି ଥାଏ I

ମିଥ୍ୟା .କେଶର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ପିଲାର ରଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ କି?

ପୁରୁଣା ପିଢ଼ିର ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖା ହୋଇଥାଏ ମାତ୍ର ଏହା ଏକ ମିଥ୍ୟା ହୋଇଥାଏ I ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଚର୍ମ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ତିଆ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କେଶର କୁ ଏହିସମୟରେ ଏକ ଫେସ ପ୍ୟାକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ I ଏହା ଛଡI ଏହା ମାଂସପେଶୀକୁ ଆରIମଦେଇଥାଏ ଯାହାକି ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଆବଶ୍ୟକ I ଏହା ଏକ ଆଣ୍ଟି-ଡିପ୍ରେଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁରନ୍ତ ପରିବର୍ତନରେ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ I କେଶର ପିଲାର ରଙ୍ଗ କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନଥାଏ ଯେବେକି ଏହା ପିତା-ମIତIଙ୍କର ଜିନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ I

ଏହା ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯେ ୧୦ ମିଲିଗ୍ରାମ ରୁ ଅଧିକ ସେବନ କଲେ ଏହା ଗର୍ଭାଶୟ କୁ ସଂକୁଚିତ କରାଇଥାଏ I

ଏକ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଡାକ୍ତରଂକର ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ.ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ନିଜର ଏବଂ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ଭIବରେ ରହିବ ଏବଂ ଏହିପରି ସବୁ ମିଥ୍ୟIରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ I ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟମିତ୍ତ ପରିମାଣରେ ସେବନ କରିବାରେ ଏକ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ I

Abhijit Panda, abhijitpanda9293@gmail.com