ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ରେ ଭିଟାମିନ୍- ଡି ର ମହତ୍ୱ

ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ରେ ଭିଟାମିନ୍- ଡି ର ମହତ୍ୱ

 

ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ଥୂଳ ଏବଂ ଅଣୁ ପୁଷ୍ଟିକରର ଠିକ ସନ୍ତୁଳନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ | ତଥାପି, ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟଦାନ ସମୟ ରେ ୟାର ସାର୍ଥକତା ବହୁତ ବେଶୀ | ଏକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ନିଜ ସହିତ ନିଜ ସନ୍ତାନ ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବି ଯତ୍ନ ନିଏ | ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ରୁ ସେ ନିଜ ସନ୍ତାନର ଜୀବନ ର ଆଧାର ବନାନ୍ତି | ସ୍ଥୂଳ ପୁଷ୍ଟିକର ସହଜ ରେ ଖାଦ୍ୟ ରେ ସହଜରେ ମିଳିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ କି ଶରୀର କୁ ଅଣୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଠିକ କରି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଚି କି ନାହିଁ ଯେମିତିକି ଠିକ ମାତ୍ରା ର ଜୀବସାର ଏବଂ ଖଣିଜ | ସେମିତି, ଭିଟାମିନ୍- ଡି କରି ଗୋଟେ ଅଣୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଅଛି |

ଭିଟାମିନ୍ଡି କଣ ?

ଶରୀରର ଚିକ୍କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଭିଟାମିନ୍- ଡି ଏକ ଷ୍ଟେରୋଏଡ଼ ହର୍ମୋନ ଯାହା ମେଦ କୁ ଦ୍ରବଣୀୟ କରିଦିଏ |ଶେଷତମ ଗବେଷଣା ରୁ ଜଣା ପଡିଲା କି ଭିଟାମିନ୍- ଡି ର ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ ଭୂମିକା ଅଛି | ଭିଟାମିନ୍- ଡି ର ଅଳ୍ପତା ରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ପରିମାଣ ମିଳେ |  ସଂକାମକ ରୋଗ ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା ରୁ ଜଣା ପଡିଲା କି ଅଧିକାଂଶ ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ଭିଟାମିନ୍- ଡି ର ଅଳ୍ପତା ଅଛି ଏବଂ ୩୦% ରୁ କମ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ୍- ଡି ର ମହତ୍ୱ ଏବଂ ଠିକ ପରିମାଣ ର ଖବର ଅଛି |

ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ରେ ଭିଟାମିନ୍ଡି ମହତ୍ୱ

ଏବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି କେମିତି ଭିଟାମିନ୍- ଡି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କାହିଁକି ୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦବ |           ଯଦ୍ୟପି ଗବେଷଣା ଏବେ ଉଦୀୟମାନ ସ୍ଥର ରେ ଅଛି, ଭିଟାମିନ୍- ଡି ର ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି | ଏବେକାର ଖୋଜ ଅନୁସାରେ :

  • ଗବେଷଣା ଏବଂ ପାଠ ଦେଖେଇଛି କି ଅଳ୍ପ ଭିଟାମିନ୍- ଡି ଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀଲୋଙ୍କର ସେଜରୀଆନ ଡେଲିଭରୀ, ଅଯୋଗ୍ୟ ଦ୍ରାକ୍ଷାଶର୍କରା ଉପାପଚୟ ଏବଂ ଯୋନିରେ ବୀଜାଣୁ ହେଇପାରେ | ନୀଚ ଭିଟାମିନ୍- ଡି ସ୍ତର ଗର୍ଭାଶୟ ମାଂସ ର ସଙ୍କୁଞ୍ଚନଶୀଳ ବଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ |
  • ଭିଟାମିନ୍- ଡି ର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ତର ସୁନିଶ୍ଚିତ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟ ସରଳ କରିଦେବ |
  • ପାଠ ଦେଖେଇଛିକି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ଭିଟାମିନ୍- ଡି ର କମ ମାତ୍ରା ଥିଲେ କିଛି ପ୍ରକାରର କ୍ୟାନ୍ସରର ବିପଦ ରହିପାରେ | ଏହା ବି କୁହାହେଇଛି କି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ଧମନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ, ସ୍ନାୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଏବଂ ଇନ୍ସୁଲିନ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚ ଭାବୁକତାର ସଂଭାବନା ଅଛି |
  • ଭିଟାମିନ୍- ଡି ସିଧା ଉପାପଚୟ ଏବଂ କାଲ୍ସିଅମ୍ ଆଉ ଫସ୍ଫରସ୍ ର ଅବଶୋଷଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ | ଏହି ଦୁଇଟି ଶିଶୁର ହାଡର ସୁସ୍ଥ ବିକାଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ | ଅତଃ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ତ୍ରିମାସରେ ଭିଟାମିନ୍- ଡି ର ସୁସ୍ଥ ଅନ୍ତର୍ଗହଣ ଶିଶୁର ସୁସ୍ଥ ଓ ମଜବୁତ ହାଡ ନିର୍ମାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ | ତଥାପି, ଭିଟାମିନ୍- ଡି ର ବାସ୍ତବିକ ମାତ୍ରା ଆପଣ ଡାକ୍ତର କୁ ପଚାରିବାକଥା |

ଭିଟାମିନ୍- ଡି ର ଅଳ୍ପତା ର କାରଣ |  

ଖରାର ଉପସ୍ଥିତି ରେ ଆମ ଚର୍ମ ସ୍ୱଭାବରୁ ଭିଟାମିନ୍- ଡି ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରେ |  ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶ,ଖରା ର ସୀମିତ ଅନାବରଣ ପାଇଁ ଆମ ଦେହ ଠିକ ମାତ୍ରା ର ଭିଟାମିନ୍- ଡି ନିର୍ମାଣ କରିପାରୁନାହିଁ  | ଯଦ୍ୟପି ସପ୍ତାହ କୁ ବସ ୩୦ ମିନଟ ଖରା ଦରକାର, ଅନାବରଣ କପଡା ର ଅନୁପସ୍ଥିତି ରେ ହବା ଦରକାର |

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରେ, ଶାକାହାରୀ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଭିଟାମିନ୍- ଡି ର ଅଳ୍ପତା ବିକଶିତ କରିବେ ବହୁତ କମ ଖାଦ୍ୟ ରେ  ଭିଟାମିନ୍- ଡି ଥାଏ | ଅଣ୍ଡାକେଶର, ମାଛ, ସାଲମନ ମାଛ, ଗୋ ମାଂସର ଯକୃତ ଏବଂ କ୍ଷୀର ରୁ ଭିଟାମିନ୍- ଡି ମିଳେ |

ଗୋରା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠୁ କଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ୍- ଡି ର ଅଳ୍ପତା ହବାର ବେଶୀ ସମ୍ଭାବନା | ଅତଃ, ଆପଣଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଯେତେ ଗାଢା,ସେତେ ସଂଯୋଗ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ୍- ଡି ର ଅଳ୍ପତା ହବ |

ମେଦୁରତା ଭି ଶରୀରକୁ ଭିଟାମିନ୍- ଡି ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରା ରେ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ନିରୋଧ କରେ | ମୋଟା ଲୋକଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଯାଏଁ ଖରା ରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ ତାହାଲେ ଅଳ୍ପତା କୁ ଦୂର କରିପାରିବେ |

କେତେ ପରିମାଣର ଭିଟାମିନ୍-ଡି ଉଚିତ ?

ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାର ଭିଟାମିନ୍- ଡି ର ସ୍ରୋତ ଖୋଜିବା ପୂର୍ବ ରୁ, ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ନିର୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡେ | ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନକୁ ୨୦୦ IU ରୁ ୪୦୦ IU ର ଭିଟାମିନ୍- ଡି ଉଚିତ |

ଭିଟାମିନ୍- ଡି ଏକ ମେଦ ଦ୍ରବଣୀୟ ହର୍ମୋନ ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସହଜ ରେ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବନି ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍- ଡି ର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ବିପରୀତ ପ୍ରଭାବ ପକେଇପାରିବ |ସେଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଠିକ ମାତ୍ରା ଗ୍ରହଣ କରିବାକଥା ଆଉ ମନ ଇଛା ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ |

ଭିଟାମିନ୍- ଡି ର ସ୍ରୋତ

ଭିଟାମିନ୍- ଡି ର ମାତ୍ରା ନିଶ୍ଚୟ କରିସାରିଲାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଟାମିନ୍- ଡି ର ସ୍ରୋତ ଗୁଡିକ ଉପରେ ପ୍ରକାଶ ପକେଇବା |

  • କୋ ବି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଶରୀର କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରା ର ଭିଟାମିନ୍- ଡି ଦ୍ଵାରା ସବୁଠୁ ସହଜ ଏବଂ ଭଲ ବାଟ ହେଲା ଖରା ରେ ସମୟ ବିତାଇବା | ଆପଣ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ କି ଯଦି ଆପଣ ୩୦ ମିନଟ ବି ଗୋଡ ହାଥ ଦେଖେଇକି ଖରା ରେ ଛିଡା ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଭିଟାମିନ୍- ଡି ନିର୍ମାଣ କରିଦବ |
  • ଦ୍ଵିତୀୟ ବିକଳ୍ପ ହଉଚି ଖାଦ୍ୟ | ମାଂସାହାରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଟାମିନ୍- ଡି ପାଇବା ସହଜ କିନ୍ତୁ ଶାକାହାରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ- କ୍ଷୀର ଏବଂ କ୍ଷୀର ସାମଗ୍ରୀ ଛଡା ଛତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭିଟାମିନ୍- ଡି ର ସ୍ରୋତ | ବର୍ତମାନ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଏବଂ ମେଦ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଜୋଥିରେ ଭିଟାମିନ୍- ଡି ସହିତ ସଂରକ୍ଷଣ କରାହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ କି ନୁହଁ ଜଣା ନାହିଁ |
  • ତୃତୀୟ ବିକଳ୍ପ ହେଲା ଭିଟାମିନ୍- ଡି ପାଇଁ ଅନୁପୂରକ ଗୁଡିକ | ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ, ଡାକ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ୍- ଡି ପାଇଁ ଠିକ ପରିମାଣର ଅନୁପୂରକ ବଟିକା ନିର୍ଧାରଣ କରିପାରିବେ |ଭିଟାମିନ୍- ଡି ସ୍ତର ବଢେଇବାର ଏଟା ସବୁଠୁ ସହଜ ଏବଂ ଜଲ୍ଦି ବାଟ |

 ଉପସଂହାର

ଭିଟାମିନ୍- ଡି ଆପଣଙ୍କ ହାଡ ଏବଂ ଦେହ ଆଉ ମନ ର ସୁସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମହତ୍ଵପୁର୍ଣ | ଅଧିକନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବହୁତ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଏ | ଯଦ୍ୟପି ଆହୁରି ଗବେଷଣା କରିବା ବାକି ଅଛି, ଭିଟାମିନ୍- ଡି ର ମହତ୍ୱ ବହୁତ | ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁଖୀ ମା ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ, ଚମଡାର ରଙ୍ଗ,ଶରୀର ର ଅବସ୍ଥା,ଆହାର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଭୌଗଳିକ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାର କରିକି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ମାତ୍ରାର ଭିଟାମିନ୍- ଡି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକଥା |